You don’t know what you’ve got…

…till it’s gone. Het slopen van de Thomas van Aquinostraat zou een grote vergissing zijn. We moeten dit complex in zijn geheel behouden. Dit pareltje van jaren zeventig-architectuur. Met zijn unieke, verrassende lijnen en zijn speelse stratenplan. Advertisements

Kijk nou hoe mooi dit is

Dit fantastische stijlvoorbeeld van de architectuur uit die jaren, een periode waar helaas niemand zich (nog) om bekommert. Pas over vijf of tien jaar zal men zich realiseren wat hier verloren is gegaan, als we niet nu in actie komen.

Het kan nog

Laat niemand spreken over een “gelopen race”. De sloop staat pas gepland voor 2017. Zolang de gebouwen er nog staan, kunnen we ze houden. Daarvoor moeten we wel met velen zijn. Sluit dus aan!

Eenheid van bos en bouw

Het stratenplan vormt een organisch geheel met het omringende bos. De straatjes zijn op menselijke maat gemaakt. Het zijn geen blokkendozen, zoals de gebouwen van vóór en van na die tijd.

Uniek stijlvoorbeeld

Zo wordt niet meer gebouwd. Deze stijl wordt nu verguisd en bijna alle panden uit die periode worden gesloopt. Maar als de Thomas van Acquinostraat blijft staan, worden er in het jaar 2030 excursies naar georganiseerd.

Ga gauw kijken

Ga gauw kijken, naar de gebouwen en het straatmeubilair met hun verrassende lijnen en details. Misschien ziet het er treurig uit. Dat is niet zo gek. Ieder gebouw dat is verwaarloosd en leeg gehaald ziet er treurig uit. Maar als het is opgeknapt en “aangepast aan de eisen van de tijd”, zoals dat zo mooi heet, zal het stralen!

“Er komt meer groen op het terrein”

Meer groen, wie kan daar nou tegen zijn? Met dit argument is de nieuwbouw op het universiteitsterrein verkocht. Omdat het aantal vierkante meters groen toeneemt. Dat die nieuwbouw daar vervolgens boven uit torent, wordt verzwegen. Dat het unieke samengaan van gebouwen en natuur verdwijnt, waarbij gebouw en bos één geheel vormen, wordt genegeerd. Natuurlijk willen wij ook meer groen. We zien daar ook mogelijkheden voor op het huidige universiteitsterrein. Maar daar hoeft geen unieke en onvervangbare architecuur voor gesloopt worden.